Vänner och Frände

Vänner och Frände

Vänner och fränder de lade om rãd 
Hur de skulle gifta bort sin fränka i ãr 
Uti rosen 
Lade om rãd 
Hur de skulle gifta bort sin fränka i ãr 

Dig vill giva en kungason till man 
Som haver mera guld än lille Roland haver land 
Uti rosen 
Kungason till man 
Som haver mera guld än lille Roland haver land 

Om onsdan och torsdan blandades vin 
Om fredan och lördan dracks hederdagen in 
Uti rosen 
Blandades vin 
Om fredan och lördan dracks hederdagen in 

De drucko i dagar de drucko i tre 
Men inte ville bruden ãt sängarne se 
Uti rosen 
Drucko i tre 
Men inte ville bruden ãt sängarne se 

Dã kom där in en liten sjödräng 
Och han var allt klädd uti blã kjortelen 
Uti rosen 
Liten sjödräng 
Och han var allt klädd uti blã kjortelen 

Sã lyster det Jungfrun ãt högan loftet gã 
Sã springer hon den vägen mot sjöastranden lãg 
Uti rosen 
Högan loftet gã 
Sã springer hon den vägen mot sjöastranden lãg 

Vänner och Frände

Друзья и родные все собрались,
За кого выдать дочь у них споры велись.
Дева-краса
Все собрались,
За кого выдать дочь у них споры велись.

С принцем хотим мы тебя повенчать,
Это лучше, чем с Роландом нищим страдать.
Дева-краса
С принцем повенчать,
Это лучше, чем с Роландом нищим страдать.

В среду, в четверг уж готово вино,
А в пятницу свадьбу играть решено.
Дева-краса
Уж готово вино,
А в пятницу свадьбу играть решено.

Пили три дня, не могли перестать,
Но невесте противно на ложе взирать.
Дева-краса
Не могли перестать,
Но невесте противно на ложе взирать.

И тут бедный юнга дверь отворил,
Он рваную синюю рубаху носил
Дева-краса
Дверь отворил,
Он рваную синюю рубаху носил.

Невесте терпеть это стало невмочь,
И бросилась к морю со всех ног она прочь.
Дева-краса
Стало невмочь,
И бросилась к морю со всех ног она прочь.

 

Макс "Castle" Теребилов©