Two Søstra

Two Søstra

(altnorwegisch)

Och syster talte til syster så

Ungt är mitt liv
Kom sk ola vi ned til sjöstrand gå
Våller mig den tunga

Och som de nu stodo på sjoastrand
så st_tte den äldste sin syster av sand

Den bodde en spelman vid den strand,
han såg ut på sjön hvar liket det samm

På stranden skjön jungfrun upp han tar,
och gör utav henne en harpa så rar

Så förde han harpan til brudens gård
der brölloppet ståndar med lust och med ståt

Det tredje slag han på harpan slog,
den bruden hon låg uti brudsängen död