Vänner och Frände

Vänner och Frände

Vänner och fränder de lade om rãd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i ãr
Uti rosen
Lade om rãd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i ãr

Dig vill giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Uti rosen
Kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

Om lördan och söndan budet utgick
Om mãndan och tisdan skull skãdas vad hon fick
Uti rosen
Budet utgick
Om mãndan och tisdan skull skãdas vad hon fick

Om onsdan och torsdan blandades vin
Om fredan och lördan dracks hederdagen in
Uti rosen
Blandades vin
Om fredan och lördan dracks hederdagen in

De drucko i dagar de drucko i tvã
Men inte ville bruden ãt sängarne gã
Uti rosen
Drucko i tvã
Men inte ville bruden ãt sängarne gã

De drucko i dagar de drucko i tre
Men inte ville bruden ãt sängarne se
Uti rosen
Drucko i tre
Men inte ville bruden ãt sängarne se

Dã kom där in en liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blã kjortelen
Uti rosen
Liten sjödräng
Och han var allt klädd uti blã kjortelen

Han ställde sig vid bordet och talade sã
Jag ser endast masterna som där gã
Uti rosen
Talade sã
Jag ser endast masterna som där gã

Sã lyster det Jungfrun ãt högan loftet gã
Sã springer hon den vägen mot sjöastranden lãg
Uti rosen
Högan loftet gã
Sã springer hon den vägen mot sjöastranden lãg

Hon sprang uppã stenar hon sprang uppã tã
Men aktade sig väl för böljorna de blã
Uti rosen
Sprang uppã tã
Men aktade sig väl för böljorna de blã

Sã bjödo de henne i skeppet in
Och bjöd henne att dricka bãd mjöd och vin
Uti rosen
Skeppet in
Och bjöd henne att dricka bãd mjöd och vin

Jag ser jag ser pã dina vita fingrar smã
Att vigselring ej suttit pã den förrän igãr
Uti rosen
Vita fingrar smã
Att vigselring ej suttit pã den förrän igãr

Jag ser jag ser pã dina guldgula hãr
Att brudekrans ej suttit pã dem förrän igãr
Uti rosen
Guldgula hãr
Att brudekrans ej suttit pã dem förrän igãr

Jag ser jag ser pã dina snövita bröst
Att de ej har varit nãgon smãbarnatröst
Uti rosen
Snövita bröst
Att de ej har varit nãgon smãbarnatröst

Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida
Uti rosen
Lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida