Zauberspruch No. VII

Zauberspruch No. VII

Kasta wihta pyha läte
Lätte wesi sala mesi

Mesimeele teie wasto
Kurjad sönad kade keeled

Ole ilus kui kundiggas
Andke walgust waewa casto